Energeticko-úsporná opatření v naší společnosti

Cílem projektu je snížení energetických nákladů společnosti, snížení spotřeby energie obecně, zvýšení prestiže společnosti a zvýšení její konkurenceschopnosti. V rámci projektu byl pořízen fotovoltaický systém a dále nová technologie, která nahradila stávající technologii, která má vysokou spotřebu elektrické energie. Projekt bude přispívat k naplnění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti.